Официални препоръчителни писма и награди

2018
Th13teen Arts и Nu Boyana startup конкурс 2ра награда

свали
Регионално управление на образованието към МОМН

свали
Декан на Философски факултет към ЮЗУ за киноклуба

свали
2015
Nu Boyana за неформалното образование с късо кино

свали
Поздравителен адрес от кмета на Асеновград

свали
Директора на Природоматематическа гимназия в Габрово за киноклуба

свали
Препоръка от преподавател по Документално кино в НБУ

свали
Преподавател в Катедра по филмово и ТВ изкуство в ЮЗУ за образование с кино

свали
Директора на 11 СОУ в Габрово за киноклуба

свали
Преподавател "Кино и телевизия" в ПУ и създател на фестивал за киноклуба

свали
Директора на Априловска гимназия в Габрово за киноклуба

свали
Сертификат за участие с доклад в научна конференция за иновативно образование

свали
Сертификат за участие в дискусионен панел "Кино и философия"

свали