NAŠE CIELE

MODEL UDRŽATEĽNÉHO PRÍJMU

je hlavným cieľom, na ktorom momentálne pracujeme. Je to základ našej filozifie. Chceme, aby tvorcovia filmov boli shcopní z ich filmov profitovať.

premietania
premietania
VOD

ŠŤASTNÉ PUBLIKUM

je jedným z princípov našej filozofie. Nesnažíme sa odhadnúť vkus našich divákov. Miesto toho sa ľudí pýtame, čo sa im páči.

44 655
726
483
udalosti
  12%   45%   43%

ŠŤASTNÉ PUBLIKUM

je jedným z princípov našej filozofie. Nesnažíme sa odhadnúť vkus našich divákov. Miesto toho sa ľudí pýtame, čo sa im páči.

44 655
726
483
udalosti
 12%  45%  43%