- -


- -

797 122 75 788

797 122 79 488


     FOTKY
     FOTKY

     FOTKY
     FOTKY

     FOTKY
     FOTKY

     FOTKY
     FOTKY

     FOTKY
     FOTKY


всички филми имат български субтитри

много от филмите са награждавани на световни фестивали

всички филми са с уредени авторски права

всички филми имат български субтитри

много от филмите са награждавани на световни фестивали

всички филми са с уредени авторски права17 741

485

400+

5000+

17 741

485

400+

5000+
58%    42%   
58% 42%
25%    18-24 35%    25-34 33%    35-50 7%    51+
25% 35% 33% 7%
18-24 25-34 35-50 51+