- -


- -
797 122 75 788

797 122 79 488


    

     FOTKY
    
2022
     FOTKY
2022

     FOTKY
2021   2022
     FOTKY
2021
2022

     FOTKY
2022
     FOTKY
2022

     FOTKY
2020   2022
     FOTKY
2020
2022

     FOTKY
2022
     FOTKY
2022

  Super8      FOTKY
2019   2020   2022
  Super8      FOTKY
2019
2020
2022


     FOTKY
2021   2022
     FOTKY
2021
2022


     FOTKY

2018   2019   2020   2022
     FOTKY
2018
2019
2020
2022

     FOTKY
2022
     FOTKY
2022

     FOTKY
2022
     FOTKY
2022


     FOTKY
2019   2020   2022
     FOTKY
2019
2020
2022

     FOTKY

2019   2020   2022
     FOTKY
2019
2020
2022


всички филми имат български субтитри

много от филмите са награждавани на световни фестивали

всички филми са с уредени авторски права

всички филми имат български субтитри

много от филмите са награждавани на световни фестивали

всички филми са с уредени авторски права57 265

312

150+

10 000+

57 265

312

150+

10k+
58%    42%   
58% 42%
25%    18-24 30%    25-34 40%    35-50 5%    51+
25% 30% 40% 5%
18-24 25-34 35-50 51+