NAŠE CIELE

MODEL UDRŽATEĽNÉHO PRÍJMU

je hlavným cieľom, na ktorom momentálne pracujeme. Je to základ našej filozifie. Chceme, aby tvorcovia filmov boli shcopní z ich filmov profitovať.

premietania
VOD
premietania
VOD

ŠŤASTNÉ PUBLIKUM

je jedným z princípov našej filozofie. Nesnažíme sa odhadnúť vkus našich divákov. Miesto toho sa ľudí pýtame, čo sa im páči.

9 140
544
198
udalosti
  11%   44%   44%

ŠŤASTNÉ PUBLIKUM

je jedným z princípov našej filozofie. Nesnažíme sa odhadnúť vkus našich divákov. Miesto toho sa ľudí pýtame, čo sa im páči.

9 140
544
198
udalosti
 11%  44%  44%