sme hrdí developeri prvej platformy pre krátke filmy na Slovensku

  sk.kinematograf.co medzinárodná stránka

VĎAKA NÁM MÔŽTE BENEFITOVAŤ

Zatiaľčo prispievate k naplnení našich cieľov v oblasti vzdelania a európskeho krátkeho kina.

Vyberte jednu z možností, zodpovedajúcu vašej profesnej oblasti.

PODPORIŤ NÁS MÔŽTE AJ INOU CESTOU.

Vďaka tomu máme príležitosť propagovať produkciu krátkeho kina zdarma a poriadať akcie na školách.