- -


- -

554 97 53 345

554 97 57 045


     FOTKY
     FOTKY

     FOTKY
     FOTKY

     FOTKY
     FOTKY

     FOTKY
     FOTKY

     FOTKY
     FOTKY


всички филми имат български субтитри

много от филмите са награждавани на световни фестивали

всички филми са с уредени авторски права

всички филми имат български субтитри

много от филмите са награждавани на световни фестивали

всички филми са с уредени авторски права10 704

322

220

3 011

10 704

322

220

3 011
58%    42%   
58% 42%
25%    18-24 35%    25-34 33%    35-50 7%    51+
25% 35% 33% 7%
18-24 25-34 35-50 51+