NAŠE CIELE

môžu znieť ako sny, ale naše skúsenosti dokazujú, že sú reálne.
skúsenosti nadobudnuté od vzniku projektu v Októbri, 2012

 • VIAC PREMIETANIA KRÁTKYCH FILMOV

  Krátke filmy nie sú rovnako premietané ako klasické filmy v kinách či televízii.

 • ŠIRŠIE PUBLIKUM

  Široká verejnosť nemá veľa možností dozvedieť sa o krátkom kine a preto ho pozná iba málo.

 • ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA

  Informácie, propaganda, či fake news sú v dnešnej dobe veľmi rozšírené a školy žiakov neučia, ako sa pred nimi chrániť.

AKO DOSAHUJEME NAŠE CIELE?

Centralizovanou platformou s pomocou decentralizovaného tímu dobrovoľníkov

 • KINEMATOGRAF.BG

  Systém krátkych filmov organizovaných v detailnom katalógu podliehajúci všetkým potrebám a vkusu. Každá filmová recenzia napísaná divákmi prináša divákom lepšie skúsenosti a poskytuje spätnú väzbu tvorcom filmu.

  NAVŠTÍV WEBSTRÁNKU
 • KINEMATOGRAF LIVE

  Sieť pravidelných podujatí po celej krajine kombinuje premietanie a živé diskusie. Tieto podujatia sa stávajú prostredím pre vznik subkultúry krátkeho kina, čo je dôležitý faktor pre oslovenie širokého publika a oboznámenie sa s novými menami z tohto prostredia

  PROGRAM FOTKY
 • KINO KLUB

  Stretnutia so žiakmi zahŕňajúce sledovanie krátkeho kina v kombinácii s hrami a interaktívnymi výzvami. Okrem zábavy a nadviazania nových vzťahov, tento postoj má tiež dlhotrvajúci pozitívny efekt na myslenie dieťaťa.

  VIAC FOTKY

MODEL UDRŽATEĽNÉHO PRÍJMU

je hlavným cieľom, na ktorom momentálne pracujeme. Je to základ našej filozifie. Chceme, aby tvorcovia filmov boli shcopní z ich filmov profitovať.

momentálne obmedzené iba na bulharskú produkciu a ko-produkciu

ŠŤASTNÉ PUBLIKUM

je jedným z princípov našej filozofie. Nesnažíme sa odhadnúť vkus našich divákov. Miesto toho sa ľudí pýtame, čo sa im páči.

Ešte jedna dôležitá vec: dobrá spolupráca s našimi partnermi a médiami nám prináša výsledky v troch hlavných zameraniach.