NAŠE CIELE

môžu znieť ako sny, ale naše skúsenosti dokazujú, že sú reálne.
skúsenosti nadobudnuté od vzniku projektu v Októbri, 2012

 • VIAC PREMIETANIA KRÁTKYCH FILMOV

  Krátke filmy nie sú rovnako premietané ako klasické filmy v kinách či televízii.

 • ŠIRŠIE PUBLIKUM

  Široká verejnosť nemá veľa možností dozvedieť sa o krátkom kine a preto ho pozná iba málo.

 • ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA

  Informácie, propaganda, či fake news sú v dnešnej dobe veľmi rozšírené a školy žiakov neučia, ako sa pred nimi chrániť.

AKO DOSAHUJEME NAŠE CIELE?

Centralizovanou platformou s pomocou decentralizovaného tímu dobrovoľníkov

 • KINEMATOGRAF.BG

  Systém krátkych filmov organizovaných v detailnom katalógu podliehajúci všetkým potrebám a vkusu. Každá filmová recenzia napísaná divákmi prináša divákom lepšie skúsenosti a poskytuje spätnú väzbu tvorcom filmu.

  NAVŠTÍV WEBSTRÁNKU ŠTATISTIKY
 • KINO KLUB

  Stretnutia so žiakmi zahŕňajúce sledovanie krátkeho kina v kombinácii s hrami a interaktívnymi výzvami. Okrem zábavy a nadviazania nových vzťahov, tento postoj má tiež dlhotrvajúci pozitívny efekt na myslenie dieťaťa.

  FOTKY VIAC
 • KINEMATOGRAF LIVE

  Sieť pravidelných podujatí po celej krajine kombinuje premietanie a živé diskusie. Tieto podujatia sa stávajú prostredím pre vznik subkultúry krátkeho kina, čo je dôležitý faktor pre oslovenie širokého publika a oboznámenie sa s novými menami z tohto prostredia

  PROGRAM VIAC

MODEL UDRŽATEĽNÉHO PRÍJMU

je hlavným cieľom, na ktorom momentálne pracujeme. Je to základ našej filozifie. Chceme, aby tvorcovia filmov boli shcopní z ich filmov profitovať.

momentálne obmedzené iba na bulharskú produkciu a ko-produkciu

ŠŤASTNÉ PUBLIKUM

je jedným z princípov našej filozofie. Nesnažíme sa odhadnúť vkus našich divákov. Miesto toho sa ľudí pýtame, čo sa im páči.

Ešte jedna dôležitá vec: dobrá spolupráca s našimi partnermi a médiami nám prináša výsledky v troch hlavných zameraniach.