- -


- -
496 86 46 910

496 86 50 610     FOTKY
2018   2019   2020   2021
     FOTKY
2018
2019
2020
2021


     FOTKY
2020   2021   2022
     FOTKY
2020
2021
2022


     FOTKY
2021   2022
     FOTKY
2021
2022


     FOTKY
2021   2022
     FOTKY
2021
2022

     FOTKY
2020   2021   2022
     FOTKY
2020
2021
2022

     FOTKY
2021   2022
     FOTKY
2021
2022


     FOTKY
2021   2022
     FOTKY
2021
2022


всички филми имат български субтитри

много от филмите са награждавани на световни фестивали

всички филми са с уредени авторски права

всички филми имат български субтитри

много от филмите са награждавани на световни фестивали

всички филми са с уредени авторски права36 216

201

58

3 156

36 216

201

58

3 156
45%    55%   
45% 55%
35%    18-24 30%    25-34 30%    35-50 5%    51+
35% 30% 30% 5%
18-24 25-34 35-50 51+