- -


- -
503 86 47 127

503 86 50 827     FOTO
2018   2019   2020   2021
     FOTO
2018
2019
2020
2021


     FOTO
2020   2021   2022
     FOTO
2020
2021
2022


     FOTO
2021   2022
     FOTO
2021
2022


     FOTO
2021   2022
     FOTO
2021
2022

     FOTO
2020   2021   2022
     FOTO
2020
2021
2022

     FOTO
2021   2022
     FOTO
2021
2022


     FOTO
2021   2022
     FOTO
2021
2022


всички филми имат български субтитри

много от филмите са награждавани на световни фестивали

всички филми са с уредени авторски права

всички филми имат български субтитри

много от филмите са награждавани на световни фестивали

всички филми са с уредени авторски права36 251

202

58

3 156

36 251

202

58

3 156
45%    55%   
45% 55%
35%    18-24 30%    25-34 30%    35-50 5%    51+
35% 30% 30% 5%
18-24 25-34 35-50 51+