- -


- -
524 87 47 911

524 87 51 611  
2022
  
2022


     BILDER
2021   2022
     BILDER
2021
2022

  
2022
  
2022

  
2022
  
2022

     BILDER
2022
     BILDER
2022

  
2022
  
2022

    

     BILDER
    
2020   2021   2022
     BILDER
2020
2021
2022


     BILDER
2021   2022
     BILDER
2021
2022


     BILDER
2020   2022
     BILDER
2020
2022


     BILDER
2018   2019   2020   2022
     BILDER
2018
2019
2020
2022

     BILDER
2021   2022
     BILDER
2021
2022


     BILDER
2019   2020   2022
     BILDER
2019
2020
2022

     BILDER

2019   2020   2022
     BILDER
2019
2020
2022


всички филми имат български субтитри

много от филмите са награждавани на световни фестивали

всички филми са с уредени авторски права

всички филми имат български субтитри

много от филмите са награждавани на световни фестивали

всички филми са с уредени авторски права36 507

203

100+

3 156

36 507

203

58

3 156
45%    55%   
45% 55%
35%    18-24 30%    25-34 30%    35-50 5%    51+
35% 30% 30% 5%
18-24 25-34 35-50 51+