NAŠE CÍLE

Možná vám to bude připadat jako sen, ale naše praxe ukazuje, že je dosažitelný.
zkušenosti získané od spuštění projektu v říjnu 2012

 • VÍCE PROMÍTANÝCH FILMŮ

  Krátké filmy mají ve srovnání s filmy celovečerními mnohem menší prostor v kinech a televizích.

 • VĚTŠÍ PUBLIKUM

  Široké publikum do značné míry není seznámeno s krátkými filmy, a to především proto, že o nich není informováno.

 • VÍCE KRITICKÉHO MYŠLENÍ

  Informací, propagandy a falešných zpráv je příliš mnoho a na školách se zatím neučí, jak se před nimi bránit.

JAK DOSAHUJEME SVÝCH CÍLŮ

prostřednictvím centralizované platformy s decentralizovaným týmem dobrovolníků

 • KINEMATOGRAF.BG

  Webová stránka, integrující filmy v katalogu plném kontextuálních informací a přizpůsobeném potřebám a vkusu každého diváka. Zážitek diváka doplňuje přehled filmů, který také dává filmařům zpětnou vazbu.

  NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY
 • KINEMATOGRAF LIVE

  Síť pravidelných akcí po celé zemi, promítání a diskuze. Tyto akce se stávají prostředím pro vytváření subkultury krátkých filmů, což je důležitý faktor, který propojuje filmaře a zajišťuje jejich lepší informovanost o publiku.

  PROGRAM FOTKY
 • FILMOVÝ KLUB

  Setkání se školáky a studenty, během kterých se sledování filmů proplétá s řadou her a interaktivních aktivit. Kromě zábavy a nových seznámení má tento přístup dlouhodobový pozitivní efekt na jejich myšlení.

  VÍCE INFORMACÍ FOTKY
zatím platné pouze pro bulharské produkce a koprodukce

ŠŤASTNÉ PUBLIKUM

je další základ naší filozofie. Shromažďujeme zpětnou vazbu lidí o tom, co se jim nejvíc líbí.

Soustavná spolupráce s partnery a médii přispívá k lepším výsledkům ve všech třech směrech.