ние сме основатели на един от най-големите световни каталози за късометражно кино

  kinematograf.bg english

Официална публична документация
на сдружение Кинематограф Медия

2018
Годишен финансов отчет + Отчет приходи и разходи

свали
2017
Годишен финансов отчет

свали
Отчет приходи и разходи

свали
2016
Годишен финансов отчет

свали
Отчет приходи и разходи

свали
Годишен доклад за дейността

свали