КИНОКЛУБ В УЧИЛИЩЕ

Часове или събирания в училище с прожекции на филми и дискусии са световно доказана практика за неформално образование, допълващо успешно образователните нужди на младите. Ние надграждаме този опит с игри, подбор само на късометражни филми и специфичен подход в комуникацията с учениците, за да развиват аналитичното си мислене, да ги провокираме да са по-любопитни и да усетят изкуството като нещо, което може да ги обогатява.

Дейностите на Кинематограф са не само позитивни, но много необходими в процеса по изследване и имплементиране на нови образователни техники с кино.
- Югозападен университет "Св. Неофит Рилски"

Кинематограф вдъхнови хиляди младежи да гледат късо кино, те наистина са отдадени да създават аудитории и нови възможности за авторите.
- Nu Boyana /киноцентъра/

На домакините "Кинематограф Медия" пожелавам да продължават със същата страст да разпространяват късометражно кино.
- кмета на Асеновград

* всички фотографии на фон са авторско съдържание на Кинематограф Медия, създадено по време на киноклуб

ЦЕЛИ

 • ИНТЕРЕС КЪМ УЧЕНЕТО

  В центъра на този проект е ученика. Киното и методите, които предоставяме като ноу хау, по естествен път ги отварят да работят по-активно заедно и с времето да усетят, че ученето е нещо, което не започва и свършва в класната стая, а че е постоянен процес за цял живот.

 • АНАЛИТИЧНО МИСЛЕНЕ

  Игрите, дискусиите и отборните занимания са добър начин да се мотивират учениците да се вгледат внимателно в един филм, да забелязват детайли и да търсят отговори на загадки.

 • ПОВЕЧЕ РАЗБИРАТЕЛСТВО

  Важно словие на киноклуба е учениците да седят в кръг. Заниманията се организират така, че всеки да бъде мотивиран да се самоизяви без да се притеснява. Всеки ученик е едновременно публика и активен водещ. Подбора на филми включва и често срещани сред учениците конфликти, за да се дискутират.

МЕТОДИ: КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧВА МЕЖДУ ФИЛМИТЕ?

Най-оригинално заглавие 5мин
Как ще завърши филма? 5мин
Дискусия: за или против? 15мин
Асоциации< 10мин
Филм без картина 5мин
Филм без звук 5мин
Разреши загадката 20мин
Селектиране и журиране на филми 30мин
Състезание за бързина с награди 10мин

ЗАЩО КЪСОМЕТРАЖНО КИНО?

Часове или събирания в училище с прожекции на филми и дискусии са световно доказана практика за неформално образование, допълващо успешно образователните нужди на младите. Ние надграждаме този опит с игри, подбор само на късометражни филми и специфичен подход в комуникацията с учениците, за да развиват аналитичното си мислене, да ги провокираме да са по-любопитни и да усетят изкуството като нещо, което може да ги обогатява.
Късите филми са провокативни, не изискват концентрация за дълго време и позволяват гъвкаво програмиране. В късото кино културното разнообразие е огромно - Холивуд не доминира!

СТАТИСТИКА ЗА ПРОИЗХОДА НА ВСИЧКИ ИЗЛЪЧЕНИ ФИЛМИ ЗА 2017-2019
всички чуждоезични филми са с български субтитри
3%
20%
БЪЛГАРИЯ
30%
ЕВРОПА
15%
САЩ
9%
Л. АМЕРИКА
12%
АВСТРАЛИЯ
5%
РУСИЯ
6%
ДРУГИ

НЯМА ВОДЕЩ, ВСЕКИ УЧАСТВА В ПРОЦЕСА

Ключов елемент на проекта е, че той дава свобода на учениците да се самоорганизират и да провеждат кино клуба без нужда от присъствие на външен за училището водещ. Организацията ни първо намира 2-3 желаещи ученика да доброволстват в Кинематограф като преминат обучение, в което им предаваме цялото know-how на клуба. С това получават и сертификат за придобити умения в сферата на неформалното образование. Оттам те започват сами да планират филмите, игрите и темите на клуба, а нашият екип оказва техническа, логистична и административна подкрепа.

   Сертификат

* няма никакви форми на обвързване, в това число правно и финансово между Кинематограф и учениците.

АГРЕСИЯ

Инцидентите в българските училища, в следствие проява на агресивно поведение, са ежедневие като само за учебна година 2017/2018 смъртоносните случаи от побоища в у-ще са 3. Сядането в кръг, дискусиите, подготовката на водещите ученици, активното взаимодействие между участниците и внимателния подбор на филми, вярваме че би могъл да окаже позитивно влияние върху взаимоотношенията дългосрочно, повишавайки емпатията, уважението и критичността въобще към форми на тормоз.

РАЗБИРАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ НЕ Е НУЖНО ПРЯКО ДА СЕ ДИСКУТИРА.
ЧРЕЗ ЧОВЕШКИТЕ ИСТОРИИ В КИНОТО И ЕМОЦИИТЕ В КЛУБА, ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ ЧОВЕК СЕ ОТВАРЯ КЪМ ОКОЛНИТЕ.
примерни филми със силно въздействие

ПРОГРАМИТЕ СЕ ПОДЛАГАТ НА ВЪНШНА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

Доклад на научна конференция + 180мин демонстрация
На национална конференция в ЮЗУ на тема "Иновативни методи в преподаването на философия" (Апр 2018) представихме доклад пред преподаватели от цялата страна, експерти от "Регионално управление на образованието ЮЗ" и студенти. Докладът включваше всичко свързано с образователните ни дейности за 3 години назад - успехи, открития, предизвикателства. След това демонстрирахме практически киноклуб с всички участници, за да дадат оценка на методите ни.
   Оценка от РУО/МОН    Сертификат    снимки

Постоянен външен експерт
Д-р Ирина Китова проверява всеки селектиран филм дали отговаря на високите и етични стандарти в световната кинематография - степени на насилие, манипулативност, емоционално въздействие и др, както и потвърждава тяхната приложимост в образователен подход. Тя преподава "Кинознание" в ЮЗУ и е основател на благотворителен фонд за финансиране на късометражни филми.
   Неконформистката алтернатива    Биография

Оценки и референции от външни организации/личности 2014-2018
През годините различни организации са присъствали на наши киноклубове и са чели теоретичната документация на проекта ни. Активно сме търсели обратната им връзка, за да надграждаме опита си.
   Nu Boyana    Философски факултет ЮЗУ    11 СОУ Габрово    НБУ    Априловска гимназия    Пловдивски у-тет    Кмета на Асеновград

Creative Business Cup 2018
Кинематограф печели второ място в Th13teen Arts - конкурс за български проекти, част от световното стартъп състезание, чийто победител всяка година получава 1 млн. долара за развитие на проект. Награждаването се състоя през Октомври 2018г лично от директора на Nu Boyana. Проектът, с който Кинематограф кандидатства е "Интерактивен училищен киноклуб".
   Награда

СНИМКИ ОТ СЕМИНАРИ И КИНОКЛУБОВЕ 2015-2020

ЕФЕКТЪТ INGLOBO

Състезателният елемент на някои от методите позволява да се внесе повече интрига в клуба, което повишава ангажираността. Избрахме брой на списание InGlobo като подарък, защото е оригинално българско издание и защото допълва посланието на проекта - познанието е сила.

с подкрепата на

КИНОКЛУБА ГРАДИ ОБЩНОСТ

Марио и Маги от 9та ФЕГ водят свое предаване за кино в Teen Station - медия, водена автономно от ученици. Подкаста се обвързва тясно с темите от клубовете, давайки възможност учениците да придобиват опит и като редактори на медия. Освен вълнуващ експеримент с над 30 у-ща в мрежата си, подкаста популяризира проекта ни сред точния за киноклуба таргет.

ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ДИЗАЙНА

; ?>Вниманието на младите се привлича трудно, заради пренасищането с медийно съдържание, затова киноклубът експериментира с нестандартни подходи да комуникира с учениците много отпреди да стартира. С това възвръщаме чувството у тях, че училището може да поднася изненади и може да говори на техния език.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И СТАТИСТИКИ

Киноклуба се води самостоятелно от 2 или 3 ученика.
Озвучаване и проектор могат да бъдат осигурени от училището или от Кинематограф.

 • 5-30участници
 • 1-2киноклуба/месечно
 • 40/60/90времетраене в минути
30%    филмово време 70%    време за дискусии и игри
група 10-12г група 13-15г група 16-19г
 • 1987филма
 • 625преведени филма
 • 75държави
 • 97теми и жанрове
 • 348участници киноклуб
 • 19киноклуб събития

проектът се реализира сега в София

за повече информация, свържете се с нас

вълнуващо преживяване по оригинална идея на